Chocolade

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Do bist om ôf te slikjen'

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Do bist om ôf te slikjen'

4,95

Zeg het met chocola! De chocolade van Frou&Frou zijn leuk, origineel, lekker en humoristisch. De.....

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Do bist unyk wâldpyk'

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Do bist unyk wâldpyk'

4,95

Zeg het met chocola! De chocolade van Frou&Frou zijn leuk, origineel, lekker en humoristisch. De.....

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Foar in âld nút'

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Foar in âld nút'

4,95

Zeg het met chocola! De chocolade van Frou&Frou zijn leuk, origineel, lekker en humoristisch. De.....

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Foar in opskepper'

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Foar in opskepper'

4,95

Zeg het met chocola! De chocolade van Frou&Frou zijn leuk, origineel, lekker en humoristisch. De.....

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Folle lok yn jimme neie wenhok'

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Folle lok yn jimme neie wenhok'

4,95

Zeg het met chocola! De chocolade van Frou&Frou zijn leuk, origineel, lekker en humoristisch. De.....

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Grutsk op dy! Do bist in fijne kollega!'

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Grutsk op dy! Do bist in fijne kollega!'

4,95

Zeg het met chocola! De chocolade van Frou&Frou zijn leuk, origineel, lekker en humoristisch. De.....

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Hé klaaiklút'

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Hé klaaiklút'

4,95

Zeg het met chocola! De chocolade van Frou&Frou zijn leuk, origineel, lekker en humoristisch. De.....

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Hé spetter, wurd mar gau wer better!!!'

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Hé spetter, wurd mar gau wer better!!!'

4,95

Zeg het met chocola! De chocolade van Frou&Frou zijn leuk, origineel, lekker en humoristisch. De.....

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Het is shit maar... misschien helpt dit'

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Het is shit maar... misschien helpt dit'

4,95

Zeg het met chocola! De chocolade van Frou&Frou zijn leuk, origineel, lekker en humoristisch. De.....

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Ik bin grutsk op dy'

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'Ik bin grutsk op dy'

4,95

Zeg het met chocola! De chocolade van Frou&Frou zijn leuk, origineel, lekker en humoristisch. De.....

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'In protte leafs út Fryslân'

Friese chocolade reep met tekst (Fryske sûkelade) 'In protte leafs út Fryslân'

4,95

Zeg het met chocola! De chocolade van Frou&Frou zijn leuk, origineel, lekker en humoristisch. De.....